Med den turbulenta och snabbkommunicerande omvärld vi har är det väsentligt att vara erfaren, såväl som snabbfotad och nyfiken. Jag arbetar aktivt i de styrelser jag är engagerad i, vilka har en intressant spridning utifrån bransch såväl som geografi.

De bolag jag jobbar med är både ägarledda som bolag med en bred ägarspridning.

Uppdrag av mer operativ karaktär genomför vi också, t.ex. affärsplaner, marknadsplaner samt fungerar som strategiskt bollplank till styrelser och ledningsgrupper.