nov 05- okt 13

Samarbetat med Manpower Executive/Experis som headhunter av management befattningar.

aug 01- okt 05

Peab AB, det tredje största byggbolaget i Sverige med en omsättning på 20 miljarder och 11000 anställda. Jag var vice vd, och mina ansvarsområden var ledarutveckling, HR, affärsutveckling. Satt också med i ett antal styrelser inom sfären.


nov 00 - aug 01

Arbetade som ledningskonsult både i Sverige och utomlands.


jan 99 - okt 00

Sydkraft AB, affärsområdeschef marknad och försäljning. Anställda i ao ca 350 pers. Omsättning c:a 10 miljarder. Var medlem i koncernledningen. Jag var ansvarig för att minimera de negativa effekterna som kunde uppstå vid avregleringen av elmarknaden. Förväntningarna var att vi skulle tappa uppemot 25 % av våra kunder, men med proaktivt arbete så blev effekten endast 4.7%, vilket var klart under marknaden i övrigt. Detta med bibehållen lönsamhet.

Jag satt också i ett antal styrelser i Sverige och Norge, inom koncernen.

jan 94 - dec 98

Kalmar Industries AB, Vd och koncernchef. 1998 anställda 3300 pers. Oms. 5,3 miljarder. Börsnoterat under min ledning juli – 94. När jag började omsatte bolaget 1.6 miljarder och hade 1300 anställda. Börsnoteringen var en mycket intressant period under min tid i bolaget. Efter vår expansion hade vi 20 försäljningsbolag globalt och tillverkning i tre länder. Lönsamheten var god under hela perioden. Jag var styrelseordförande i flertalet av bolagen utomlands.

feb 85 - jan 94

Gullfiber AB, ao-chef bygg. Ägt av franska Saint-Gobain. Jag ansvarade för byggsidan som var c:a 80 % av hela bolagets omsättning. Omsättningen för ao bygg var 1miljard. Vi tog en marknadsledande position och höll lönsamheten under perioden. Pga. vikande konjunktur ansvarade jag också för nedläggning av tillverkningsenheter i Sverige.

Jag var, som ordförande, med och startade dotterbolag i Polen och satt med i Saint-Gobains europeiska marknadsgrupp.

jun 83 - feb 85

Safina lantbruk AB, Vd. Anställda 30 pers. Oms.125 miljoner. Generalagentur för Fiats lantbruksprodukter i Sverige. Ägdes av Saab-Scania. Under min tid ökade vi marknadsandelen från 7 till 14 %, med lönsam utveckling.

aug 79 - jun 83

Skånska Lantmännens Maskin AB, disponent och platschef. Anställda 70 pers. Oms. 75 miljoner.

aug 76 - aug 79

Oce´-Ingut AB, distriktsansvarig säljare av kopieringsmaskiner i delar av Skåne och Blekinge.

feb 73 - aug 76

Saab-Ana i Malmö AB, säljare i Malmö och Trelleborg


UTBILDNING:

 • 1972 Gymnasiet, ekonomisk linje
 • 1979 Diplomerad marknadsekonom, IHM
 • 1986 IFL företagsledarutbildning-6-veckor
 • 1987 Internationell managementutbildning inom Saint Gobain
 • Under åren ett antal ledarutbildningar och ledarutvecklingskurser av olika art.

PERSONLIGA EGENSKAPER

 • Resultat/målinriktad
 • Analytisk
 • Orädd
 • Petar inte i detaljer
 • Effektiv
 • Positiv
 • Skapar en trevlig atmosfär
 • Bra ledare
 • Strategisk